Klar, parat, skolestart på Lyngholmskolen

Skoleindskrivnngen er i fuld gang for børn født i 2013 eller tidligere. Nåede du ikke at indskrive dit barn via den digitale løsning, skal du rette henvendelse direkte til skolen.