Kvalitetsrapporten

Lyngholmskolen motiverer alle elever til ambitiøs læring, fagligt og socialt

Lyngholmskolen er en veletableret og attraktiv skole og FFO i Farum, med stor søgning fra eget og nærliggende skoledistrikter. Vi er en børneparat skole, der tilpasser og indretter os efter elevgruppen, når vi tilrettelægger læringsprocesser.

Vi har et stærkt pædagogisk fundament, der bygger på en anerkendende pædagogik. Dette er bl.a. med til at skabe en rød tråd i hverdagen i forhold til at skabe trygge og gode læringsmiljøer for alle vores elever.

Vi tager tydelige individuelle hensyn og er optaget af at børn og unge trives og udvikler sig i fællesskaber. På Lyngholmskolen passer vi godt på hinanden, og hjælper hinanden, også når det er svært.

Vi er ambitiøse på alle elevers vegne og tilrettelægger derfor læreprocesser, hvor alle elever står på tæer og bliver udfordret i forhold til individuelt niveau og måde at lære på. Det er vigtigt for os, at eleverne møder en varieret skoledag, der består af faglighed, bevægelse og kreativitet. Børn og unge skal tilegne konkrete færdigheder, udvikle faglig viden og dannes til ansvarsbevidste mennesker.

-

Vi har en fleksibel tilrettelæggelse.

For at tilgodese alle vores elever, har vi fleksibel tilrettelæggelse af læreprocesser ud fra individuelle og fælles læringsmål. Vi arbejder med holddeling i hverdagen, for at tilgodese forskellige elevgrupper, interesser, niveauer, de stille, drenge-piger m.m. Derfor har vi bl.a. parallellagt fagene på årgangene, så der kan holddeles på tværs af klasserne. Der arbejdes på tværs af fagene for at skabe sammenhæng. Vores planlægning og tilrettelæggelse skal give eleverne adgang til forskellige metoder i dagligdagen, der tager højde for mangfoldigheden hos dem. Eleverne har adgang til varierede læringsmiljøer f.eks. ved grupperum, stillerum, FFO lokaler, udeskole, og det omgivende samfund, samt i forskellige elevgrupper på tværs af årgange og klasser.

-

 Den gode varierede skoledag på Lyngholmskolen er desuden kendetegnet ved:

 Vi stiller krav til og involverer hinanden 
 Vi skaber fællesskaber og arbejder med trivsel for elever og unge
 Vi arbejder med alsidighed i elevers og unges udvikling
 Vi har et moderne udtryk
 Vi har et stærkt og helhedsorienteret samarbejde mellem undervisning og FFO
   
Vi har en sammenhængende evalueringskultur
 Vi stræber mod at give elevene gode arbejdsvaner
 Vi inkluderer elever med læseudfordringer i fællesskabet
 Ny ankomne elever inkluderer vi i et socialt- og læringsfællesskab
 Vi skaber sunde rammer og vaner for elever i hverdagen
 Vi har en attraktiv arbejdsplads  

-

Furesø Kommunes samlede kvalitetsrapporter i sin fulde ordlyd kan læses her.

Lyngholmskolens kvalitetsrapport fra 2017 læses her.