Velkommen på Lyngholmskolen

Lyngholmskolen er en veletableret, attraktiv folkeskole i Farum med 650 elever og xx medarbejdere. Skolen er det positive tilvalg for de fleste forældre i distriktet, og vores elever er den fantastiske sum af de forskelle og fællestræk, der karakteriserer Farum.

Fysisk ligner skolen en lille by. Her er hyggelige, træbeklædte huse, lækre boldbaner og legepladser, et børnevenligt hovedstrøg med et torv, hvor vi samles til hverdag og fest.

Et godt sted at være er et godt sted at lære. På vores skole har elevernes og medarbejdernes trivsel og udvikling første prioritet, og skolen bygger på et fundament af stærke fællesskaber og undervisning af høj karat.

Her ruller fagligheden og kreativiteten i blodet, og vi taler til alle sanser. Vi bringer hjerner i sving og hjerter i spil. Vi sætter strøm til hverdagen, hælder virkeligheden på glas, lytter til vinden, smager på fremtiden og udruger idéer med et mål og en mening.

Vi har ambitioner for alle - både fagligt og socialt. Vi vil have glade, motiverede børn og unge, som står på tæer, fordi de kan og vil. Vi vil have trygge forældre, der bliver set, hørt og forstået, og som føler sig inddraget i børnenes læring og skolens liv. Og vi vil have dygtige, modige medarbejdere, som smitter eleverne og hinanden med faglighed og indlevelse.

Vil du vide mere?
Kontakt Lyngholmskolens leder Pia Christensen, [email protected],

Skolens liv

For at tilgodese alle vores elever, har vi fleksibel tilrettelæggelse af læreprocesser ud fra individuelle og fælles læringsmål. Vi arbejder med holddeling i hverdagen, for at tilgodese forskellige elevgrupper, interesser, niveauer, de stille, drenge-piger m.m. Derfor har vi bl.a. parallellagt fagene på årgangene, så der kan holddeles på tværs af klasserne. Der arbejdes på tværs af fagene for at skabe sammenhæng. Vores planlægning og tilrettelæggelse skal give eleverne adgang til forskellige metoder i dagligdagen, der tager højde for mangfoldigheden hos dem. Eleverne har adgang til varierede læringsmiljøer f.eks. ved grupperum, stillerum, FFO lokaler, udeskole, og det omgivende samfund, samt i forskellige elevgrupper på tværs af årgange og klasser.

Skolens traditioner

Vi holder skolens fødselsdag den første fredag i september. Fødselsdagen holdes som en temadag, hvor vi har boder i skolegården og alle klasser møder hinanden på kryds og tværs.
 

Vi deltager i skolernes motionsdag fredagen før efterårsferien.

Vi holder en fælles juleafslutning, hvor elever fra forskellige klassetrin optræder i hallen. Eleverne fra NEXUS synger nogle af de numre, der har skrevet til årets teaterforestilling.

På 9. klassernes sidste skoledag samles vi i hallen og ser 9. klasserne optræde og siger farvel til skolen.

På sidste skoledag inden sommerferien siger vi god sommer i skolegården med skolens fællessang.

Valgfag

I udskolingen udbyder vi en række valgfag.

Eleverne fra udskolingen tilmelder sig ud fra interesser.

Tilbuddene er mange, lige fra spansk begynderfag til friluftsliv, design og arkitektur, drama og kor.

Valgfag udbydes i et samarbejde med Ungdomsskolen.

NEXUS

Elever der har interesse i teater, sang og musik melder sig til at opføre årets teaterforestilling.

Elever og lærere øver til forestillingen uden for skoletiden. Teaterstykker skrives af eleverne og opføres i november måned.

Læringscafe

Vi bruger læringscafeen til at have sammenhængende evalueringskultur
Vi har fokus på, at eleverne skal lære at lære og inddrages ved at skabe sammenhæng mellem tydelig målsætning, selvevaluering og feedback. Her er portfolio et vigtigt redskab både for eleven, personalet og forældrene. Vi arbejder på, at der er sammenhæng mellem den daglige læring, elevsamtaler og udviklingssamtalerne med forældrene.

Vi stræber mod at give elevene gode arbejdsvaner
Vi arbejder med at give eleverne kompetencer til at ”stå på tæer”, være flittige, fordybe sig, gøre sig umage og andre vaner, der er gode at have med sig i skolelivet, videre uddannelse og resten af livet.

Alle skolens elever deltager i læringscafe.